Nathaniel Katz, Valentina Curandi, New Natives. 2011, 100x70 cm